Biznesa vadības koledžas vēsture

Biznesa vadības koledža ir akreditēta augstākās izglītības mācību iestāde, kas reģistrēta LR Izglītības iestāžu reģistrā (Nr. 3347802338). Biznesa vadības koledža dibināta 2003.gadā un ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas piedāvā iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību tālmācības studiju formā.

Ja esi nolēmis iegūt augstāko izglītību un vēlies pats plānot savu laiku, Biznesa vadības koledža ir Tava pareizā izvēle. Šeit Tu 2,5 gadu laikā iegūsi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tālmācības ceļā. Biznesa vadības koledžā izglītību ieguvuši jau gandrīz tūkstoš absolventu, – pievienojies!

Rīgas komercskolas vēsture

Tālmācības vidusskola „Rīgas Komercskola” ir vidējās izglītības mācību iestāde, kas reģistrēta LR Izglītības iestāžu reģistrā (Nr. 40103373522), piedāvā tālmācībā 20 gadu laikā izveidotu, pārbaudītu un aprobētu izglītības koncepciju.

Ja Tevi interesē praktisks, profesionāli orientēts, progresīvs mācību process un Tu vēlies attīstīt savu talantu, patstāvību spriedumos un rīcībā – pievienojies!

Projekta Esi Līderis vēsture

Kopš 2000.gada Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija (LUMA) realizē profesionālās pilnveides programmu „Uzņēmējdarbības pamati”, veidojot izpratni par komercdarbības būtību, attīstot uzņēmējdarbības kompetences. Un kopš 2016.gada Latvijas skolu jauniešiem tiek piedāvāta arī interešu izglītības programma “Starts”, kas virza jaunieti uz mērķu izvirzīšanu, savas individualitātes apzināšanu, personības veidošanu, izpratni par nākotnes iespējām mērķtiecīgi virzoties savas nākotnes profesijas izvēlē.

Tālmācības vēsture

Tālmācības pirmsākumi meklējami 1728.gadā, kad skolotājs Kalebs Filips (Caleb Philip) piedāvāja iespēju apgūt zināšanas, studiju materiālus regulāri (vienreiz nedēļā) nosūtot pa pastu.

1840.gadā tālmācību sāka izmantot arī Anglijā. Galvenie nopelni te ir Īzakam Pitmenam (Isaack Pitman): viņa studenti tulkoja Bībeles fragmentus un pa pastu sūtīja tos koriģēšanai. Šī metode tika kombinēta ar svēto rakstu klātienes studijām, vēlāk tika sagatavoti arī speciāli uzdevumi. Jaunā studiju forma kļuva par pamatu un aizsākumu Īzaka Pitmena Neklātienes (Correspondence) koledžas izveidošanai.

No angļiem tālmācības tradīcijas pārņēma vācieši: 1856.gadā francūzis Šarls Tusēns (Charles Toussaint) un vācietis Gustavs Langenšeids (Gustav Langenscheidt) Berlīnē izveidoja neklātienes skolu, kurā bija iespējams apgūt valodas.

Amerikā tālmācības sistēmas pamatlicēja bija Anna Eliota Tiknora (Anna Eliot Ticknor), kas izveidoja un no 1873. līdz 1897.gadam vadīja t.s. ”mājmācības“ skolu (“Boston-based Society to Encourage Study at Home”). Studiju pamatā bija vēstuļu apmaiņa starp skolēniem un skolotāju, kā arī īpaši izstrādāti testi. Aptuveni tai pašā laikā (1882) tālmācība veidojās arī Japānā.

Latvijā tālmācība aktualizējusies 20.gs. 90.gados.

Tradicionāli par tālmācību tiek uzskatīta izglītības ieguves forma, kuras pamatā ir patstāvīgas studijas bez tieša un nepārtraukta kontakta ar mācību spēku. Saskaņā ar LR Izglītības likumu tālmācība definēta kā neklātienes izglītības paveids.

Dalies jaunumos!